Partnere

For at kunne leve op til den ambitiøse plan om udvikling af 100% genanvendelige materialer, som samtidig lever op til de strenge krav til materialeegenskaberne, er konsortiet blevet sammensat med følgende partnere.


Teknologisk Institut     

Teknologisk Institut er en dansk selvejende institution, der har status som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS). Teknologisk Institut har som hovedformål at udvikle, anvende og formidle forsknings- og teknologibaseret viden til gavn for det danske erhvervsliv. Det sker blandt andet gennem udviklingsprojekter i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet, gennem rådgivning og standardiseringer.

Teknologisk Institut blev stiftet i 1906 og havde i 2015 en årlig omsætning på 1.1018 mio. DKK.

Deltagere i Dreamwind fra Teknologisk Institut er bl.a.: 

  • Mikael Poulsen, Centerchef for Kemi & Biotek
  • Helle Svendsen, Ph.D., Sektionsleder i Proces- og materialekemi 
  • Jens B. Ravnsbæk, Ph.D., Konsulent

Læs mere om Teknologisk Institut her.

 

Vestas Wind Systems A/S   

 

Hver dag leverer Vestas-vindmøller grøn energi, der supporter den globale kamp mod klimaændringer. Vindenergi fra Vestas’ mere end 57.300 vindmøller reducerer i øjeblikket CO2-udledningen med mere en 82 mio. tons CO2 hvert år, mens Vestas samtidig gør energiforsyningen mere sikker og uafhængig. Vestas har leveret vindenergi i 75 lande og skabt arbejdspladser til ca. 21.500 passionerede medarbejdere på projekt-sites, udviklingsfaciliteter, fabrikker kontorer over hele verdenen. Vestas er verdensførende i vindenergi og har installeret mere end 50% flere megawatt end nogen anden industri og har på verdensplan en kapacitet på over 75 GW.  

Deltagere i Dreamwind fra Vestas er bl.a.:

  • Klaus Rønde, Global Business Partner Service
  • Robert Wilhelmus Smits, Seniorspecialist
  • Carl Erik Skjølstrup, Chefspecialist 

 Læs mere om Vestas her.

 

Aarhus Universitet      

Aarhus Universitet er en verdensførende forsknings- og uddannelsesinstitution i kemi/nanoteknologi og er rangeret som nummer 83 i verden (Leiden rangering, se her). Mere end 400 kandidater og 200 PhD’er bliver uddannet hvert år inden for fysisk videnskab og ingeniørvidenskab. Aarhus Universitet er repræsenteret i Dreamwind ved to forskningsgrupper fra hhv. Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Kemi/iNANO centeret, som er verdensførende inden for overfladekemi og udvikling af nye polymermaterialer. Forskningsgruppernes opgave er at bidrage med den nyeste viden til udviklingen af nye smarte materiale, der vil kunne ændre form eller adskilles efter endt brug.     

Deltagere i Dreamwind fra Aarhus Universitet er bl.a.: 

  • Kim Daasbjerg, Professor på Institut for Kemi og center for iNANO
  • Mogens Hinge, Lektor på Institut for Ingeniørvidenskab

 Læs mere om Aarhus Universitet her.