Om Dreamwind


Baggrund

Det stadigt stigende energiforbrug stiller store krav til produktionen af grøn energi. Vindindustrien har derfor fokus på at øge bæredygtigheden af vindmøller, så den bæredygtige strøm fortsat produceres på det bedst mulige grundlag. For at sikre fortsat udvikling på området er fokus nu på materialerne, som møllevingerne fremstilles af, som er den største enkeltstående barriere for, at alle dele af en vindmølle kan genbruges.

 

Øget bæredygtighed af vindenergi gennem udvikling af nye materialer

Dreamwind-projektet (Designing REcyclable Advanced Materials for WIND energy) tager denne udfordring op og arbejder på at udvikle genanvendelige højstyrke kompositmaterialer. I projektet arbejdes der med materialeudvikling i en cirkulær økonomisk ramme. Ved at se materialeudviklingen i en bredere sammenhæng kan man have fokus på, at produktet er bæredygtigt både i økonomisk og ressourcemæssig sammenhæng. Materialeudviklingen er dels baseret på fremstilling af stimuli-responsive materialer, som kan skilles ad efter vindmøllens levetid og dels ved inkorporering af biobaserede ressourcer i de nye materialer. Endvidere skal den nyeste teknologiske viden sørge for, at produktet kan matche nuværende materialers præstationsevner. Et sådant materiale vil skabe værdi langt ud over produktets levetid.

Figur 1: Skematisk illustration af cirkulær materialeanvendelse, der danner ramme for udviklingen af nye højstyrke materialer i projektet Dreamwind. Materialerne genbruges og udgør derfor en markant mindre belastning for miljøet. Desuden fastholdes materialerne som en ressource enten i samme ressourcestrøm eller i en ressourcestrøm til en anden branche.

 

Mål

Ved at udvikle nye materialer til fremstilling af vindmøllevinger, som efter vindmøllens levetid kan skilles ad og genbruges i nye vindmøllevinger, vil bæredygtigheden af fremtidens vindmøller øges. Dette er en klar miljøgevinst for samfundet, og der vil endvidere blive skabt nye arbejdspladser i hele genanvendelseskæden ved brug af denne type materiale. Endeligt vil projektet være med til at stadfæste Danmark som et forgangsland for bæredygtig og innovativ produktion.

 

Bevillingsgiver: Innovationsfonden

Projektpartnere: Vestas Wind Systems, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut

Projektsum i DKK: 26,8 mio.

Kontraktperiode: 2016.03-2020.03